Klinikkens personale

Læge, Vibeke Backer

Professor Vibeke Backer, er lungemedicinsk speciallæge med mange års erfaring klinisk og forskningsmæssigt i astma, fysisk træning, allergi og immunterapi. Klinikken tager sig også af patienter med KOL, specielt patienter med mange forværringer.


Sygeplejerske, Anne Dorthe Arnstedt

Lederen for Sygepleje gruppe er sygeplejerske Anne Dorthe Arnsted. Sygeplejerskerne og de ansatte stud med’er har mange års erfaring i astma og allergi diagnostik, har desuden stor erfaring i allergi vaccinationer, samt i astma, KOL og allergi behandling.